คลังเก็บ: Legal Pages

อัปเดตครั้งสุดท้าย: เดือน วัน, ปี

โปรดอ่านข้อกําหนดการใช้งานเหล่านี้ (“ข้อกําหนด”, “ข้อกําหนดการใช้งาน”) อย่างรอบคอบก่อนใช้เว็บไซต์http://aseanlip.com (“บริการ”) ที่ดําเนินการโดยaseanlip.com (“เรา”, “เรา”, หรือ “ของเรา”)

การเข้าถึงและการใช้บริการของคุณจะถูกกําหนดเงื่อนไขในการยอมรับและปฏิบัติตามข้อกําหนดเหล่านี้ ข้อกําหนดเหล่านี้มีผลบังคับกับผู้เข้าชม ผู้ใช้ และผู้อื่นที่เข้าถึงหรือใช้บริการ

การเข้าถึงหรือใช้บริการนี้ถือว่าคุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกําหนดเหล่านี้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับส่วนใดส่วนหนึ่งของเงื่อนไขแล้วคุณอาจไม่สามารถเข้าถึงบริการ

ทรัพย์สินทางปัญญา

บริการและเนื้อหาคุณสมบัติและฟังก์ชันเดิมเป็นและจะยังคงคุณสมบัติพิเศษของaseanlip.comและใบอนุญาต

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ

บริการของเราอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สามซึ่งไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุมโดยaseanlip.com

aseanlip.comไม่มีการควบคุมและไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อเนื้อหา นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือแนวทางปฏิบัติของเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม ท่านรับทราบและยอมรับว่าaseanlip.comจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดทั้งทางตรงหรือทางอ้อมสําหรับความเสียหายหรือความสูญเสียที่เกิดจากหรือถูกกล่าวหาว่าเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือพึ่งพาเนื้อหาสินค้าหรือบริการดังกล่าวที่มีอยู่บนเว็บไซต์หรือบริการดังกล่าว

เราแนะนําให้คุณอ่านข้อกําหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สามที่คุณเยี่ยมชม

สิ้น สุด

เราอาจยกเลิกหรือระงับการเข้าถึงบริการของเราโดยทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือความรับผิดด้วยเหตุผลใดก็ตามรวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะหากคุณละเมิดข้อกําหนด

บทบัญญัติทั้งหมดของข้อตกลงที่โดยธรรมชาติของพวกเขาจะยังคงอยู่สิ้นสุดอยู่ให้พ้นการยกเลิกรวมถึง แต่ไม่ จํากัด เพียงบทบัญญัติความเป็นเจ้าของการปฏิเสธการรับประกันการชดใช้ค่าเสียหายและข้อ จํากัด ของความรับผิด

ปฏิเสธ

การใช้บริการของคุณมีความเสี่ยงเพียงอย่างเดียว บริการนี้ให้บริการบนพื้นฐาน “ตามความเป็น” และ “ตามที่มี” บริการนี้จัดหาให้โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะการรับประกันโดยนัยเกี่ยวกับความสามารถในการขาย ความเหมาะสมสําหรับวัตถุประสงค์เฉพาะการไม่ละเมิด หรือการปฏิบัติงาน

กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกําหนดเหล่านี้จะถูกควบคุมและตีความตามกฎหมายของประเทศไทยโดยไม่คํานึงถึงความขัดแย้งของบทบัญญัติกฎหมาย

การที่เราไม่บังคับใช้สิทธิ์หรือบทบัญญัติของข้อกําหนดเหล่านี้จะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ของสิทธิเหล่านั้น หากบทบัญญัติใด ๆ ของข้อกําหนดเหล่านี้ถูกระงับไม่ถูกต้องหรือไม่มีผลบังคับใช้โดยศาลบทบัญญัติที่เหลือของข้อกําหนดเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้ ข้อตกลงเหล่านี้ถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างเราเกี่ยวกับบริการของเรา และแทนที่ข้อตกลงก่อนหน้านี้ใด ๆ ที่เราอาจมีระหว่างเราเกี่ยวกับบริการ

เปลี่ยน แปลง

เราขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของเรา แต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไขหรือเปลี่ยนข้อกําหนดเหล่านี้ได้ตลอดเวลา หากการแก้ไขเป็นวัสดุที่เราจะพยายามให้อย่างน้อย 30 วันก่อนเงื่อนไขใหม่ใด ๆ ที่มีผลบังคับใช้ สิ่งที่ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงวัสดุจะถูกกําหนดขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว

โดยการเข้าถึงหรือใช้บริการของเราต่อไปหลังจากการแก้ไขดังกล่าวมีผลถือว่าคุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกําหนดที่แก้ไขแล้ว หากคุณไม่ยอมรับข้อกําหนดใหม่ โปรดหยุดใช้บริการ

ติดต่อเรา

หากคุณมีคําถามใด ๆ เกี่ยวกับข้อกําหนดเหล่านี้โปรดติดต่อเรา…

มิถุนายน 9, 2020 By คทาวุฒิ โรคน้อย

อัปเดตครั้งสุดท้าย: เดือน วัน, ปี

aseanlip.com (“เรา”, “เรา”, หรือ “ของเรา”aseanlip.com)

หน้านี้แจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับนโยบายของเราเกี่ยวกับการรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อคุณใช้บริการของเรา

เราจะไม่ใช้หรือแบ่งปันข้อมูลของคุณกับใครก็ได้ ยกเว้นตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณสําหรับการจัดหาและปรับปรุงบริการ การใช้บริการนี้ถือว่าคุณยอมรับการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลตามนโยบายนี้ ข้อกําหนดที่ใช้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีความหมายเช่นเดียวกับในข้อกําหนดและเงื่อนไขของเราซึ่งสามารถเข้าถึงได้ที่http://aseanlip.com

การเก็บรวบรวมข้อมูลและการใช้

เราอาจขอให้คุณแจ้งข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลที่สามารถติดต่อหรือระบุตัวตนได้ ข้อมูลส่วนบุคคล (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) อาจรวมถึง แต่ไม่ จํากัด เพียง:

  • ชื่อ
  • ที่อยู่อีเมล
  • หมายเลขโทรศัพท์

ข้อมูลบันทึก

เราเก็บรวบรวมข้อมูลที่เบราว์เซอร์ของคุณส่งเมื่อใดก็ตามที่คุณเข้าเยี่ยมชมบริการของเรา (“Log Data”) ข้อมูลบันทึกนี้อาจรวมถึงข้อมูลเช่นอินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (“IP”) ของคอมพิวเตอร์ของคุณที่อยู่เบราว์เซอร์ประเภทเบราว์เซอร์รุ่นเบราว์เซอร์หน้าของบริการของเราที่คุณเยี่ยมชมเวลาและวันที่เข้าชมของคุณเวลาที่ใช้ในหน้าเว็บเหล่านั้นและสถิติอื่น ๆ

คุกกี้ Google AdSense และดับเบิลคลิก

Google ในฐานะผู้ให้บริการบุคคลที่สามจะใช้คุกกี้เพื่อแสดงโฆษณาในบริการของเรา

คุกกี้

คุกกี้คือไฟล์ที่มีข้อมูลจํานวนเล็กน้อย ซึ่งอาจรวมถึงตัวระบุที่ไม่ซ้ํากันที่ไม่ระบุชื่อ คุกกี้จะถูกส่งไปยังเบราว์เซอร์ของคุณจากเว็บไซต์และเก็บไว้ในฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ของคุณ

เราใช้ “คุกกี้” เพื่อรวบรวมข้อมูล คุณสามารถสั่งให้เบราว์เซอร์ของคุณปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมดหรือเพื่อระบุว่าเมื่อคุกกี้ถูกส่ง อย่างไรก็ตาม หากคุณไม่ยอมรับคุกกี้ คุณอาจไม่สามารถใช้บริการบางส่วนได้

บริการ

เราอาจจ้างบริษัทและบุคคลเพื่ออํานวยความสะดวกในการให้บริการของเราเพื่อให้บริการในนามของเราเพื่อดําเนินการบริการที่เกี่ยวข้องกับการบริการหรือเพื่อช่วยเราในการวิเคราะห์วิธีการใช้บริการของเรา

บุคคลภายนอกเหล่านี้สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเท่านั้นเพื่อดําเนินงานเหล่านี้ในนามของเราและมีหน้าที่ไม่เปิดเผยหรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด

ความปลอดภัย

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นสิ่งสําคัญสําหรับเรา แต่จําไว้ว่าไม่มีวิธีการส่งผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือวิธีการจัดเก็บอิเล็กทรอนิกส์มีความปลอดภัย 100% ในขณะที่เรามุ่งมั่นที่จะใช้วิธีการที่ยอมรับในเชิงพาณิชย์เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยแน่นอน

ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น

บริการของเราอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เราไม่ได้ดําเนินการ หากคุณคลิกที่ลิงก์ของบุคคลที่สาม คุณจะถูกนําไปยังไซต์ของบุคคลที่สาม เราขอแนะนําให้คุณทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวของทุกเว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชม

เราไม่มีอํานาจควบคุมและรับผิดชอบเนื้อหานโยบายความเป็นส่วนตัวหรือแนวทางปฏิบัติของเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม

ความเป็นส่วนตัวของเด็ก

บริการของเราไม่ได้กล่าวถึงผู้ที่มีอายุต่ํากว่า 18 ปี (“เด็ก”)

เราไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กอายุต่ํากว่า 18 ปี หากคุณเป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครองและคุณทราบว่าบุตรหลานของคุณได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเราโปรดติดต่อเรา หากเราพบว่าเด็กอายุต่ํากว่า 18 ปีได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราเราจะลบข้อมูลดังกล่าวออกจากเซิร์ฟเวอร์ของเราทันที

การปฏิบัติตามกฎหมาย

เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อกฎหมายหรือหมายศาลกําหนดไว้

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

เราอาจปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเป็นครั้งคราว เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยการโพสต์นโยบายความเป็นส่วนตัวใหม่ในหน้านี้

คุณควรทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นระยะๆ สําหรับการเปลี่ยนแปลงใดๆ การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะมีผลเมื่อมีการโพสต์บนเพจนี้

ติดต่อเรา

หากคุณมีคําถามใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โปรดติดต่อเรา…

มิถุนายน 9, 2020 By คทาวุฒิ โรคน้อย